MÜDÜR

  • Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY, ISUBÜ Orman Fakültesi

MÜDÜR YARDIMCILARI

  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait ÖZÇELİK, ISUBÜ Orman Fakültesi
  • Arş. Gör. Murat ÖZEN, ISUBÜ Orman Fakültesi

YÖNETİM KURULU

  • Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY, ISUBÜ Orman Fakültesi
  • Prof. Dr. Hasan ALKAN, ISUBÜ Orman Fakültesi
  • Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN, ISUBÜ Ziraat Fakültesi
  • Prof. Dr. Levent İZCİ, ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
  • Prof. Dr. Ömer Kürşat TÜFEKÇİ, ISUBÜ Turizm Fakültesi