Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

Kırsal Kalkınma Sempozyumu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 15-16-17 Aralık 2021tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolunay "SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA MODELLERİ” başlıklı çalışma konusunda katkı sağlamak üzere sempozyuma katılacaktır.